Verhuur

SINT-AGNES, PUTTE             Huurovereenkomst

Tussen ondergetekende partijen:

 • enerzijds,     Meisjeschiro Sint Agnes Putte

                           Waverlei 22

                           2580 Putte

 • Anderzijds, Groep:  …………………………………………………………………                                       Naam verantwoordelijke: ………………………………………………

                          Adres verantwoordelijke: ………………………………………………

        Emailadres:

                          Rekeningnummer: ……………………………………………………

Is overeengekomen wat volgt:

De overeenkomst geldt vanaf………………. tot en met …………………………...

 • Chirogroep Sint Agnes stelt het hoofdgebouw ter beschikking bestaande uit:

3 grote lokalen (waarin zich zetels bevinden), toilet vast aan 3de lokaal, nieuwe keuken (inductiekookplaat, kookpotten, bestek, borden, glazen, ijskast en (microgolf-)oven)

De toiletten worden bij aankomst los gedaan en blijven het hele weekend open. Er wordt geen sleutel van de toiletten aan de huurders overhandigd.

 • Chirogroep Sint Agnes stelt ook het bij aangelegen grote open plein met speeltuigen ter beschikking. Hier kan ook soms een KLJ of andere chiro komen spelen.

 • Het leidingskot is verboden terrein voor iedereen. Hier staat materiaal in dat niet ter beschikking wordt gesteld. Wanneer we ondervinden dat men dit lokaal toch heeft betreden, dit wordt gelijkgesteld aan inbraak, voelen wij ons verplicht om de volledige waarborg af te houden en eventuele schade aan te rekenen.

 • De huurprijs bedraagt 175 euro

 1. in deze som is gas, elektriciteit en waterverbruik, kosten van verwarming en afval inbegrepen.

De waarborg bedraagt 100 euro

 1. Indien de lokalen verlaten worden in de staat zoals ze aangetroffen zijn en wanneer de sleutel terug wordt overhandigd, wordt deze waarborg binnen de 14 dagen terug gestort. De vergoeding van eventueel toegebrachte schade aan lokalen, materiaal of speelplein wordt van de waarborg afgehouden, indien de schade groter is, dan is men verplicht nog een vergoeding bij te vragen.

 • De kasten en bakken die gesloten zijn met sloten worden niet opengetrokken, als dit gebeurt, dan voelen wij ons verplicht €25 van de waarborg af te houden. Enkel de keukenkasten en de aangewezen kast met poetsspullen zijn te gebruiken, alle anderen zijn verboden terrein

 • Er mogen geen auto’s aan de chirolokalen geplaatst worden, deze moeten ofwel op de parkeerplaatsen op straat, aan het gemeentehuis ofwel op de parking van de parochiezaal geparkeerd worden.

 • De school en het parkingterrein hierbij gelegen mogen in geen geval betreden worden.


 

 • Kampvuur is ten strengst verboden. Als wij dit toch merken, dan voelen wij ons genoodzaakt om € 60 van de waarborg af te houden. Er mag gestookt worden in een kleine vuurkorf. Dit moet wel gebeuren in de zandbak, dit om brand te voorkomen. Resten worden niet in de zandbak of op het terrein gedumpt. Wanneer we resten vinden zal er €25 van de waarborg worden afgehouden.

 •  
 • Onze lokalen zijn voorzien van brandblusapparaten en een vuurdeken. Indien deze gebruikt worden of stuk zijn, zijn wij genoodzaakt om het te betalen bedrag van de waarborg af te houden. Indien deze kosten hoger zijn dan de gegeven waarborg zijn wij verplicht een vergoeding bij te vragen.

 • In de gemeente Putte wordt er aan sortering gedaan, dus het vuilnis moet worden gesorteerd, hier zijn dan ook 3 zakken beschikbaar ( zwart, roos en groen), deze dienen nadien buiten aan de deur gezet te worden. Afval zoals glazen flessen en potten, dienen in de glascontainers te worden gegooid (deze bevinden zich op de parking aan het gemeentehuis) of dienen terug mee naar huis genomen te worden. Ook papier wordt apart gesorteerd.
  Er wordt 1 etensrestenemmer voorzien. Deze bevindt zich naast de deur onder het kraantje buiten. Er worden geen extra emmers uit de kast gehaald om etensresten in te doen. Daarnaast is er ook een compostvat ter beschikking dat zich bevindt in de struiken achter de berg. Er worden bij aankomst reservevuilzakken gegeven waarvan één per soort. Deze vuilzakken en de vuilzakken die reeds in de vuilbakken hangen mogen bij ons achtergelaten worden. Indien extra vuilzakken gebruikt worden dienen jullie deze ook zelf te voorzien en weer mee te nemen.

SORTEER GOED! Indien we ondervinden dat dit niet goed gebeurt wordt, voelen wij ons genoodzaakt om een bedrag van de waarborg te houden afhankelijk van de situatie.  Dit geldt ook voor een teveel aan afval.

 • Het is verboden te roken in de lokalen, er wordt € 50 van de waarborg afgehouden als we dit ondervinden.

 • Als de lokalen niet goed gekuist zijn, worden de lokalen op kosten van de huurders gekuist, dit voor een minimumbedrag van €25. De lokalen dienen ook steeds op dezelfde wijze (inrichting) weer achtergelaten worden.

 • Ruiltocht in Putte is verboden.

 • Bij klachten over geluidsoverlast voelen wij ons genoodzaakt om een bedrag van de waarborg te houden afhankelijk van de situatie. Gelieve na 22u geen lawaai meer te maken buiten en het geluid in de lokalen binnen de perken te houden.

 • De lokalen moeten altijd voor 12.00 uur verlaten worden, dus wees op tijd! Er komt een verantwoordelijke afsluiten en controleren. Indien jullie vroeger willen vertrekken dienen jullie dit met één van de verantwoordelijken af te spreken.
  Indien we merken dat er met auto’s over het grasplein wordt gereden, zijn wij genoodzaakt een boete van €100 euro aan te rekenen. Onder het plein ligt onder meer een drainage die niet bestendig is tegen zwaar vervoer.

 • Sigarettenpeuken onder het afdak moeten worden opgekuist.

 • Gelieve de verwarming bij vertrek terug af te zetten. (op het vlokje)

Opgemaakt te Putte, in twee originelen, waarvan elke partij één te hebben ontvangen.

Handtekening chiroleidsters,                     Handtekening huurder

Sint-Agnes Putte

 

E-mail verhuur: verhuur.chiromeisjes.putte@gmail.com

_______________________________________________